บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ 8 ทิศกู้ดเพาเวอร์ จำกัด


เราเป็นบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวที่ให้บริการ พร้อมให้คำปรึกษาด้านแรงงานโดยเฉพาะ เชี่ยวชาญสำหรับเพื่อการหาบุคลากรแบบรับเหมาแรงงานต่างชาติ ใช้ระบบคัดสรรประสิทธิภาพเพื่อได้บุคลากรที่มีบุคลิกลักษณะที่ดีรวมทั้งมีความคล่องตัว จัดส่งบุคลากรชดเชยเมื่อบุคลากรขาดรับผิดชอบ การพัฒนาฝึกหัดให้เข้าใจในเรื่องแนวทางปฏิบัติงาน กฎหมาย ข้อตกลง กฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานก่อนทำงานให้เป็นไปตามที่นายจ้างระบุ และเป็นไปตามข้อตกลง MOU ให้บริการหาบุคลากรนานาประการแบบอย่างให้ผู้ว่าจ้างที่อยากได้แรงงานชาวต่างด้าว ทั้งยังบุคลากรในที่ทำการ บุคลากรฝ่ายการผลิต การก่อสร้าง พนักงานที่ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย บุคลากรปั๊มน้ำมัน แม่บ้าน คนสวน ฯลฯ รวมทั้งยังมีบริการเกี่ยวกับด้านเอกสาร ต่อวีซ่าคนงาน ทำเวิร์คเพอร์มิต ย้ายนายจ้าง ครบเครื่องเรื่องคนงานต่างชาติ


บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ 8 ทิศกู้ดเพาเวอร์ จำกัด ใบอนุญาตจัดหางานเลขที่ นจ.0055/2560 โดยกองตรวจและคุ้มครองแรงงาน กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน บริหารงานโดย นายพงศ์สรรค์ ศุนะนันท์ ติดต่อเรา Office Tel/Fax  02-392-4115  Hotline 091-996-1111, 087-707-5655, 081-563-9624


แรงงานต่างด้าว เป็นบุคคลปกติซึ่งไม่มีเชื้อชาติไทยที่เข้ามาดำเนินการโดยใช้ความรุนแรงกายหรือวิชาความรู้ข้างในอาณาจักรไทย ในขณะนี้ผู้ว่าจ้างคนไทยนิยมจ้างแรงงานแรงงานต่างประเทศจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างแรงงานต่างประเทศเชื้อชาติประเทศพม่า ลาว รวมทั้งเขมร เข้ามาดำเนินการในธุรกิจของตนเองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าจะมีความต่างทางภาษาและก็วัฒนธรรม แม้กระนั้นแรงงานต่างชาติก็ยังเป็นที่เรียกร้องในธุรกิจต่างๆเพื่อขจัดปัญหาการขาดแคลุกลี้ลุกลนแรงงานในประเทศ และก็ลดขั้นตอนสำหรับเพื่อการเลือกสรรแรงงานที่มีคุณลักษณะตรงตามสิ่งที่มีความต้องการของสถานประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานรับแรงงานต่างประเทศ ธุรกิจรับเหมาที่ต้องหาแรงงานก่อสร้าง อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ไปจนกระทั่งขนาดเล็ก หรือธุรกิจร้านค้าย่อยส่งอีกทั้งน้อยใหญ่ ด้วยเหตุดังกล่าว ก็เลยมีบริษัทหาแรงงานต่างประเทศรวมทั้งหน่วยงานหางานสำหรับแรงงานต่างชาติที่รออำนวยความสะดวกเป็นตัวกลางสำหรับเจ้านายคนไทยให้สามารถว่าจ้างแรงงานต่างชาติที่มีเอกสารสิทธิ์ดำเนินงานอย่างแม่นยำโดยชอบด้วยกฎหมายไทย


บริษัทหาแรงงานต่างประเทศที่ดี ควรจะเป็นผู้แทนสำหรับในการนำคนต่างด้าวเข้ามาดำเนินงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดำเนินงานตรวจดูเชื้อชาติ ทำเอกสารที่จำเป็นจะต้องต่อการเดินทางเข้ามาอาศัยแล้วก็ดำเนินการภายในประเทศ อย่างแนวทางการทำบัตรและก็ยืดอายุบัตรประจำตัวสีชมพู หนังสือเดินทาง วีซ่า ทำใบอนุมัติดำเนินการของผู้รับจ้างต่างชาติในประเทศไทยอย่างแม่นยำที่กระทรวงแรงงาน แล้วก็ถูกตามหลัก MOU (Memorandum Of Understanding) ซึ่งเป็นหนังสือแสดงความพร้อมใจจะปฏิบัติการตามข้อตกลงที่ปรากฏในหนังสือนั้น เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของอนุสัญญาทางการนักการทูตที่แสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างชาติ


ฝ่ายผู้ประกอบการที่อยากได้แรงงานต่างชาติเลือกใช้บริการบริษัทรวมทั้งหน่วยงานหางานพวกนี้ ผู้ว่าจ้างแล้วก็ผู้รับจ้างควรจะได้รับความมั่นใจและความเชื่อมั่นว่าทางหน่วยงานจะดูแล ให้คำปรึกษา และก็ทำงานออกเอกสารหนังสือทางด้านกฎหมายต่างๆเพื่อรับประกันมาตรฐานความปลอดภัยของเจ้านายเอง และก็คุ้มครองป้องกันสิทธิของผู้รับจ้างชาวต่างชาติในเวลาเดียวกันด้วย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติงานด้านการเลือกเฟ้นบุคคลที่เป็นแรงงานถูกกฎหมาย มีความรู้ความสามารถ หรือมีประสบการณ์ตรงกับสายงานนายว่าจ้างอยากได้ แล้วก็ดูแลผลตอบแทนของแรงงานด้วยการตรวจสุขภาพแรงงานเพื่อขอใบรับรองแพทย์ ทำรับรองสุขภาพแรงงาน บริการหาที่พัก อำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง และก็คุ้มครองป้องกันความสะดวกแรงงานต่างชาติด้านอื่นๆอย่างแม่นยำโดยชอบด้วยกฎหมาย  


การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย ภายใต้ MOU

การใช้แรงงานต่างด้าวพื่อชดเชยแรงงานไทยมากขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะการขาดแคลนแรงงานภายใน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นเรื่อย ๆ อีกในอนาคต ก็เลยนำไปสู่การจ้างแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ผู้ประกอบการจึงควรติดต่อใช้บริการ หรือปรึกษากับบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เพื่อให้ถูกต้อง ถูกกฎหมาย

ดูรายละเอียด »

เสียงสะท้อนจากแรงงานต่างด้าว

เสียงสะท้อนจากแรงงานต่างด้าวรายหนึ่ง ที่เข้ามาใช้แรงงานภายในประเทศของเราอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และ mou ที่หวังว่าจะมีผลกับคนที่หน้าที่เกี่ยวเนื่อง จะรับทราบแล้วก็รีบหาทางปรับแก้โดยเร่งด่วนเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับแรงงานชาวต่างประเทศเหล่านี้

ดูรายละเอียด »

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ 8 ทิศกู้ดเพาเวอร์ จำกัด
930/2 ซอยแสงทิพย์ ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110, Thailand
091-996-1111 - Hotline
02-392-4115 - Office
02-392-4115 - Fax

8tidgoodpower@gmail.com