ขึ้นทะเบียนต่างด้าว โค้งสุดท้าย

ขึ้นทะเบียนต่างด้าว โค้งสุดท้าย

ที่กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 15 มี.ค. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพูดถึงการปรับต้นแบบการสมัครสมาชิกความเป็นมาแรงงานต่างชาติที่ศูนย์บริการ