หาลูกจ้าง

หาลูกจ้าง คนงานต่างด้าว

                สำหรับนายจ้าง และผู้ประกอบการรายย่อย ที่กำลังต้องการแรงงานต่างด้าว หาลูกจ้างเพื่อไปทำงานในกิจการ ร้านค้า หรือบ้านพักของท่าน ทางบริษัทเรามีคนงานที่ลงทะเบียนรอหางานทำ พร้อมข้อมูลส่วนตัวของแต่ละคนเกี่ยวกับงานที่ต้องการ ท่านสามารถเลือกลูกจ้างที่เหมาะสมกับธุรกิจ และตรงกับเนื้องานได้ที่นี่ ซึ่งจะมีการอัพเดทลูกจ้างใหม่เข้ามาเรื่อย ๆ ให้ท่านได้ตัดสินใจจ้างงานได้ที่นี่ โดยแจ้งรหัสของคนงานที่ต้องการ แล้วติดต่อเรา โทร 02-392-4115, 091-996-1111, 087-707-5655, 095-580-6959

 

หาลูกจ้าง หาคนงานต่างด้าว
รหัสลูกจ้าง : M001 รหัสลูกจ้าง : M002
ชื่อ : SAW WAN CHAING ชื่อ : AUNG MYA TUN
เพศ : ชาย      อายุ  : 24 ปี      สัญชาติ : พม่า เพศ : ชาย      อายุ  : 37 ปี      สัญชาติ : พม่า
งานที่ต้องการ : ทำความสะอาด, เสริ์ฟอาหาร งานที่ต้องการ : ทำความสะอาด, เสริ์ฟอาหาร
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000 เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000
หมายเหตุ : ไป-กลับ หมายเหตุ : ไป-กลับ

 .

ลูกจ้างแรงงานต่างด้าว
รหัสลูกจ้าง : M003 รหัสลูกจ้าง : M004
ชื่อ : SOE THU AUNG ชื่อ : NAY LIN OO
เพศ : ชาย      อายุ  : 30 ปี      สัญชาติ : พม่า เพศ : ชาย      อายุ  : 32 ปี      สัญชาติ : พม่า
งานที่ต้องการ :  งานที่ต้องการ : 
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000 เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000
หมายเหตุ :  หมายเหตุ : 

 

ลูกจ้างคนต่างด้าว แรงงานพม่า
รหัสลูกจ้าง : M005 รหัสลูกจ้าง : M006
ชื่อ : HNIN NU KHAING ชื่อ : SI THAR
เพศ : ชาย      อายุ  : 34 ปี      สัญชาติ : พม่า เพศ : หญิง      อายุ  : 21  ปี      สัญชาติ : พม่า
งานที่ต้องการ : งานที่ต้องการ : 
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000 เงินเดือนที่ต้องการ : 13,000
หมายเหตุ : ไป-กลับ หมายเหตุ : ไป-กลับ

.

หาลูกจ้าง
รหัสลูกจ้าง : M007 รหัสลูกจ้าง : M008
ชื่อ : O MAR ชื่อ : คอล์ค ปาแว
เพศ : หญิง      อายุ  : 33  ปี      สัญชาติ : พม่า เพศ : ชาย      อายุ  : 47 ปี      สัญชาติ : ไทย
งานที่ต้องการ :  งานที่ต้องการ : ร้านอาหาร
เงินเดือนที่ต้องการ : 13,000 เงินเดือนที่ต้องการ : 10,000
หมายเหตุ : ไป-กลับ หมายเหตุ : 

 

   
รหัสลูกจ้าง : M009 รหัสลูกจ้าง : M010
ชื่อ : SUE NEE ชื่อ : GARRI THARI
เพศ : ชาย      อายุ  : 19 ปี      สัญชาติ : พม่า เพศ : หญิง      อายุ  :  40 ปี      สัญชาติ : พม่า
งานที่ต้องการ :ร้านอาหาร งานที่ต้องการ : แม่บ้าน
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000 เงินเดือนที่ต้องการ : 18,000
หมายเหตุ : ประจำ, ไป-กลับ หมายเหตุ : ประจำ

  

ลูกจ้างต่างด้าว หาลูกจ้างต่างด้าว
รหัสลูกจ้าง : M011 รหัสลูกจ้าง : M012
ชื่อ : AUNG MYING MYAT ชื่อ : MAN BA HAR DU
เพศ : ชาย      อายุ  :  22 ปี      สัญชาติ : พม่า เพศ : ชาย      อายุ  : 26  ปี      สัญชาติ : พม่า
งานที่ต้องการ : ร้านอาหาร งานที่ต้องการ : ร้านอาหาร, พ่อบ้าน
เงินเดือนที่ต้องการ : 11,000 เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000
หมายเหตุ : ไป-กลับ หมายเหตุ : ไป-กลับ

 

แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย
รหัสลูกจ้าง : M013 รหัสลูกจ้าง : M014
ชื่อ : SAI LAUNG KHAM ชื่อ : MI KHIN MARCHO
เพศ : ชาย      อายุ  : 22 ปี      สัญชาติ : พม่า เพศ : หญิง      อายุ  :  32 ปี      สัญชาติ : พม่า
งานที่ต้องการ : ร้านอาหาร, โรงแรม งานที่ต้องการ : แม่บ้าน
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000 เงินเดือนที่ต้องการ : 11,000
หมายเหตุ : ไป-กลับ หมายเหตุ : ประจำ อยู่กิน

.

รหัสลูกจ้าง : M015 รหัสลูกจ้าง : M016
ชื่อ : NWET LAY KHAING ชื่อ : NAING NAING ZAW
เพศ : หญิง      อายุ  : 23  ปี      สัญชาติ : พม่า เพศ : หญิง      อายุ  : 30  ปี      สัญชาติ : พม่า
งานที่ต้องการ : โรงแรม, ทำความสะอาด งานที่ต้องการ : งานทั่วไป (พูดไทยไม่ได้)
เงินเดือนที่ต้องการ : 13,000 เงินเดือนที่ต้องการ : 10,000
หมายเหตุ : ไป-กลับ หมายเหตุ : ต้องการทำที่เดียวกันกับ M017 เป็นแฟนกัน

.

แรงงานต่างด้าว
รหัสลูกจ้าง : M017 รหัสลูกจ้าง : 
ชื่อ : THIDAR WIN ชื่อ : 
เพศ : ชาย      อายุ  : 25 ปี      สัญชาติ : พม่า เพศ : ชาย      อายุ  :  ปี      สัญชาติ : พม่า
งานที่ต้องการ : งานทั่วไป (พูดไทยไม่ได้) งานที่ต้องการ : 
เงินเดือนที่ต้องการ : 10,000 เงินเดือนที่ต้องการ : 
หมายเหตุ : ต้องการทำที่เดียวกับ M016 เป็นแฟนกัน หมายเหตุ : 

.

   
รหัสลูกจ้าง :  รหัสลูกจ้าง : 
ชื่อ :  ชื่อ : 
เพศ : ชาย      อายุ  :  ปี      สัญชาติ : พม่า เพศ : ชาย      อายุ  :  ปี      สัญชาติ : พม่า
งานที่ต้องการ : งานที่ต้องการ : 
เงินเดือนที่ต้องการ :  เงินเดือนที่ต้องการ : 
หมายเหตุ :  หมายเหตุ : 

 

 

 

 

ความเห็นของผู้ชม