บริการจัดหาลูกจ้างต่างด้าว

พิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่า

การพิสูจน์สัญชาติแรงงาน และนำเข้าแรงงานชาวพม่า

 

ขั้นตอนทำ MOU นำเข้าแรงงานสัญชาติพม่า


 

 แรงงานต่างด้าวพม่า-พิสูจน์สัญชาติแรงงาน