บริการจัดหาลูกจ้างต่างด้าว

ขั้นตอนนำเข้าแรงงานต่างด้าว

บริการจัดทำเอกสารแรงงาน รูปแบบใหม่ ของ 3 สัญชาติ

·         สัญชาติเมียนมา

·         สัญชาติลาว

·         สัญชาติกัมพูชา

บริการปรับเปลี่ยนเล่มพาสปอร์ตดำเนินการนำเข้าระบบ MOU รูปแบบใหม่ สำหรับมีคนงานอยู่แล้ว

กลุ่มแรงงานที่ต้องการเปลี่ยนเอกสารเป็นหนังสือเดินทาง (ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ)

หรือกลุ่มแรงงานทุกสัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) ที่ครบวาระ 4 ปี

ทำไมต้องเลือก  8 ทิศ ?

·         ทีมผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน

·         ทีมงานคุณภาพ

·         ทีมงานมีประสบการณ์เฉพาะด้าน

·         ถูกต้องตามกฎหมาย

·         ไม่มี BLACK LIST จากทางหน่วยราชการทั้งประเทศไทย และ ต่างประเทศ

·         ทีมงานครบวงจร ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง บริหารจัดการแรงงานโดยใช้หลักด้านโลจิสติกส์ (พี่แตงย้ายมาประจำการที่นี่แล้วค่ะ)

·         มีบริการหลังการขายเพื่อรองรับความต้องการเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่ต้องการให้ดูแลเป็นกรณีพิเศษ

*** ประกันสังคม อย่าคิดว่าไม่สำคัญ ถูกปรับมาเยอะแล้วจ๊ะ*** 


  

หากมีข้อสงสัย