บริการจัดหาลูกจ้างต่างด้าว

สิ่งที่นายจ้างต้องเตรียมดำเนินการเพื่อรอรับแรงงาน

สิ่งที่นายจ้างต้องเตรียมดำเนินการเพื่อรอรับแรงงาน

สิ่งที่นายจ้างต้องเตรียมดำเนินการเมื่อแรงงานเดินทางมาถึงสถานประกอบการ

 

 

                                     1.                        แจ้งที่พักอาศัยของแรงงานกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง( ตม.) ภายใน 24 ชม.      โดย ใช้แบบ   การแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย สำหรับเจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหะสถานที่ บ. 8 ทิศ จะส่งให้

                                      2.                        ยื่นครั้งสุดท้ายกับสำนักงานจัดหางานพื้นที่ของนายจ้าง

 

เมื่อแรงงานเดินทางมาถึงสถานประกอบการของนายจ้าง นายจ้างต้องรวบรวมเอกสาร ได้แก่ เล่มพาสปอร์ตของแรงงาน  และเอกสารนายจ้าง เช่น หนังสือรับรองบริษัท / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / แผนที่บริษัท หรือ แผนที่บ้าน ส่งกลับมาที่บริษัท 8 ทิศ เพื่อยื่นที่จัดหางานให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วัน ( หากเกิน 15 วัน นายจ้าง จะต้องเสียค่าปรับ จำนวน 20,000 บาท / คน )

 

                                      3.                        แรงงานจะต้องรายงานตัวทุก 90 วัน นับจากวันที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย

                                      4.                        เมื่อครบ 2 ปี แรงงานต้องต่อวีซ่าอีก 2 ปี ( สามารถยื่นก่อนครบกำหนดได้ 30 วัน และหากเกินกำหนดแรงงานจะโดนปรับ 500 บาท/วัน )

 

 

 

หมายเหตุ      หากมีข้อสงสัยสอบถาม บ. 8 ทิศกู้ดเพาเวอร์

เบอร์โทรศัพท์ออฟฟิศ 02-392-4115
คุณดลฤทัย (แตง )  094-548-8005

 

.

 
 
 
 

 . 

 

 

 

บนจ.8ทิศกู้ดเพาเวอร์ มอบเงินช่วยเหลือแรงงานพม่าที่เสียชีวิต

บนจ.8ทิศกู้ดเพาเวอร์ มอบเงินช่วยเหลือแรงงานพม่าที่เสียชีวิต

15 ก.ย.62 เกิดเหตุไม่คาดฝันกับแรงงานพม่าที่ราชบุรี ที่ขี่มอเตอร์ไซด์ชนเสาไฟฟ้าข้างถนน

สิ่งที่นายจ้างต้องเตรียมดำเนินการเพื่อรอรับแรงงาน

สิ่งที่นายจ้างต้องเตรียมดำเนินการเพื่อรอรับแรงงาน

สิ่งที่นายจ้าง หรือเจ้าของผู้ประกอบการต้องเตรียมตัวดำเนินการเพื่อรอรับแรงงานต่างด้าว ที่มีกำหนดนัดหมายมาทำงาน

ฝึกอบรมแรงงาน ก่อนส่งนายจ้าง

ฝึกอบรมแรงงาน ก่อนส่งนายจ้าง

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ 8 ทิศกู้ดเพาเวอร์ จำกัด ได้ลงนามเป็นพันธมิตรกับบริษัท KABAR SERVICES CO.,LTD ซึ่งเป็นพันธมิตรทางเมียนมา ซึ่งเป็นผู้นำทางด้าน ศูนย์ฝึกอบรมแรงงานที่ได้มาตรฐาน จากทั้งประเทศ สิงค์โปร์และประเทศมาเลเซีย ซึ่งศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้ได้ลงนามกับทางบริษัท

ปัญหาแรงงานพม่า ในงานก่อสร้าง

ปัญหาแรงงานพม่า ในงานก่อสร้าง

ปัญหาแรงงานต่างด้าวจากประเทศพม่า สำหรับงานในวงการก่อสร้างของประเทศเรานั้น มีสาเหตุหลัก ๆ ทั้งจากตัวของแรงงานต่างด้าวเอง, ปัญหาจากตัวนายจ้าง ผู้รับเหมา รวมไปถึงปัญหาที่เกิดจากนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแรงงานต่างด้าว

แรงงานก่อสร้าง ต่างด้าว MOU

แรงงานก่อสร้าง ต่างด้าว MOU

ทันที่ที่สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ภาพของการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.ก 2560 คงจะต้องเข้มข้นขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลแรงงานก่อสร้าง ต่างด้าว MOU ชาวพม่า, กัมพูชา, ลาว นายจ้าง และแรงงานจากประเทศเหล่านี้จะประสบปัญหาอย่างไรบ้าง

ภูฏาน ดินแดนแห่งศรัทธามังกรสายฟ้า

ภูฏาน ดินแดนแห่งศรัทธามังกรสายฟ้า

ประวัติประเทศภูฏานอีกมุมมองที่ได้รับความสนใจ กล่าวขานถึงกันเป็นอย่างมากสำหรับดินแดนแห่งมังการสายฟ้านี้ จากเมื่อ 1,200 กว่าปีมาแล้ว