บริการจัดหาลูกจ้างต่างด้าว

บนจ.8ทิศกู้ดเพาเวอร์ มอบเงินช่วยเหลือแรงงานพม่าที่เสียชีวิต

บนจ.8ทิศกู้ดเพาเวอร์ มอบเงินช่วยเหลือแรงงานพม่าที่เสียชีวิต

เมื่อวันที่ 15 ก.ย.62 เกิดเหตุไม่คาดฝันกับแรงงานพม่าที่ราชบุรี ขี่มอเตอร์ไซด์ชนเสาไฟฟ้าข้างถนน เสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงจังหวัดราชบุรี ยังความเสียใจให้แก่ครอบครัวที่อยู่พม่า 

นายจ้าง บริษัทไทยแทน ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบเงินช่วยเหลือ

บนจ.8ทิศกู้ดเพาเวอร์ เป็นบริษัทผู้นำเข้าแรงงานฝั่งไทย ช่วยเหลือประสานงานประกันสังคม,พรบ.บุคคลที่3ของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ให้คำปรึกษาทางกฏหมายและมอบเงินช่วยเหลือ

บริษัท Shwe Ye Phyo Aung Services Co.,Ltd ซึ่งเป็นบริษัทเอเจนซี่ของพม่า ดำเนินการช่วยเหลือประสานทางครอบครัวฝั่งพม่า และนำครอบครัวเดินทางมาไทย

 

ทุกฝ่ายร่วมดำเนินการช่วยเหลือจนครอบครัวผู้เสียชีวิตเดินทางกลับพม่าพร้อมเงินส่วนประโยชน์ต่างๆเพื่อนำไปจุนเจือกันต่อไป

 

บนจ.8ทิศกู้ดเพาเวอร์ มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต

 

รับเงินจากประกันสังคมราชบุรี

 

รับเงินจากบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด พรบ.บุคคลที่ 3

 

บริษัท ไทยแทน (นายจ้าง) มอบเงินช่วยเหลือ ให้บิดาผู้เสียชีวิต

บนจ.8ทิศกู้ดเพาเวอร์ มอบเงินช่วยเหลือแรงงานพม่าที่เสียชีวิต

บนจ.8ทิศกู้ดเพาเวอร์ มอบเงินช่วยเหลือแรงงานพม่าที่เสียชีวิต

15 ก.ย.62 เกิดเหตุไม่คาดฝันกับแรงงานพม่าที่ราชบุรี ที่ขี่มอเตอร์ไซด์ชนเสาไฟฟ้าข้างถนน

สิ่งที่นายจ้างต้องเตรียมดำเนินการเพื่อรอรับแรงงาน

สิ่งที่นายจ้างต้องเตรียมดำเนินการเพื่อรอรับแรงงาน

สิ่งที่นายจ้าง หรือเจ้าของผู้ประกอบการต้องเตรียมตัวดำเนินการเพื่อรอรับแรงงานต่างด้าว ที่มีกำหนดนัดหมายมาทำงาน

ฝึกอบรมแรงงาน ก่อนส่งนายจ้าง

ฝึกอบรมแรงงาน ก่อนส่งนายจ้าง

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ 8 ทิศกู้ดเพาเวอร์ จำกัด ได้ลงนามเป็นพันธมิตรกับบริษัท KABAR SERVICES CO.,LTD ซึ่งเป็นพันธมิตรทางเมียนมา ซึ่งเป็นผู้นำทางด้าน ศูนย์ฝึกอบรมแรงงานที่ได้มาตรฐาน จากทั้งประเทศ สิงค์โปร์และประเทศมาเลเซีย ซึ่งศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้ได้ลงนามกับทางบริษัท

ปัญหาแรงงานพม่า ในงานก่อสร้าง

ปัญหาแรงงานพม่า ในงานก่อสร้าง

ปัญหาแรงงานต่างด้าวจากประเทศพม่า สำหรับงานในวงการก่อสร้างของประเทศเรานั้น มีสาเหตุหลัก ๆ ทั้งจากตัวของแรงงานต่างด้าวเอง, ปัญหาจากตัวนายจ้าง ผู้รับเหมา รวมไปถึงปัญหาที่เกิดจากนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแรงงานต่างด้าว

แรงงานก่อสร้าง ต่างด้าว MOU

แรงงานก่อสร้าง ต่างด้าว MOU

ทันที่ที่สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ภาพของการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.ก 2560 คงจะต้องเข้มข้นขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลแรงงานก่อสร้าง ต่างด้าว MOU ชาวพม่า, กัมพูชา, ลาว นายจ้าง และแรงงานจากประเทศเหล่านี้จะประสบปัญหาอย่างไรบ้าง

ภูฏาน ดินแดนแห่งศรัทธามังกรสายฟ้า

ภูฏาน ดินแดนแห่งศรัทธามังกรสายฟ้า

ประวัติประเทศภูฏานอีกมุมมองที่ได้รับความสนใจ กล่าวขานถึงกันเป็นอย่างมากสำหรับดินแดนแห่งมังการสายฟ้านี้ จากเมื่อ 1,200 กว่าปีมาแล้ว