บริการจัดหาลูกจ้างต่างด้าว

คนงานพม่าหนีกลับประเทศด้วยความกลัว

คนงานพม่าหนีกลับประเทศด้วยความกลัว

คนงานพม่าหนีกลับประเทศด้วยความกลัว จากรายงานข้อมูลของพวกพม่ากันเอง ทำให้เกิดเหตุการณ์ คนล้นด่านที่แม่สอด

นี่คือตัวอย่าง นำเสนอให้คนงานในกทม.รีบกลับบ้านพม่า เพราะกทม.คนติดเชื้อโควิดมาก