บริการจัดหาลูกจ้างต่างด้าว

การบริหารการจัดการการทำงาน

การบริหารการจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศ

การบริหารการจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศ ทั้งในกรณีที่คนงานต่างด้าวยังไม่มีนายจ้าง และมีนายจ้างแล้ว

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท 8 ทิศกู้ดเพาเวอร์ จำกัด

โทร. 091-996-1111, 095-580-6959, 02-392-4115