yap80

ต้นสายธารมอญ

ต้นสายธารมอญ

มุมทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเจดีย์ชเวดากอง เป็นที่สถิตย์ของรูปปั้นเทพทันใจของชเวดากองและพระอินทร์ ซึ่งเป็นเทพทันใจที่มีความเมตตาอีกองค์นึง
ในแรกเริ่มชนเผ่าในGolden land นี้เดิมทีนับถือผีนัต ที่คอยช่วยปกปักษ์รักษา และสร้างพื้นฐานความเชื่อ จนพุทธศาสนาได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานมั่นคงทางแดนใต้คือรัฐมอญ การอยู่ร่วมกันและผสมความเชื่อในท้องถิ่นจึงเกิดขึ้น หัวหน้าผีนัตสูงสุดคือตะยามินหรือพระอินทร์ก็เป็นผู้ยึดมั่นในพุทธศาสนาอย่างมั่นคง จึงทำให้การผสมคงอยู่ของทั้งสองอยู่ร่วมกันได้อย่างสอดคล้อง

พระอินทร์(Thagyarmin)ได้แปลงกายมาเที่ยวในโลกมนุษย์ได้พบรักกับสาวชาวบ้านที่งดงาม และด้วยความรักพระอินทร์แปลงกายก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กับสาวชาวบ้านจนสาวชาวบ้านเกิดตั้งครรภ์ขึ้น ในตอนแรก ๆ สาวก็ไม่ได้สนใจว่าชายหนุ่มคนรักเป็นใครมาจากไหน แต่อยู่ไปมาประกอบกับตั้งครรภ์ จึงอยากรู้ตามวิสัยที่ติดตัวมากับมนุษย์คือความอยากรู้อยากเห็นว่าคนรักตนเองเป็นใครมาจากไหน เพราะมักมีพฤติกรรมแปลก ๆ
พระอินทร์แปลงกายก็ได้แต่ปกปิด ปิดบังมาเรื่อยจนกระทั่งสาวชาวบ้านเกิดอาการงอน น้อยใจ ร้องไห้อ้อนวอน จนพระอินทร์ผู้ใจอ่อนต้องยอมเปิดเผยร่างที่แท้จริงให้กับเมียสาวชาวบ้านผู้ตั้งครรภ์
เมื่อเผยร่างสีทองอร่ามพร้อมประกายรัศมีอันแรงกล้าสุดที่ร่างมนุษย์จะทานไหว สาวชาวบ้านร่างจึงละลายหายวับไปกับตาทิ้งไว้แต่ลูกน้อยในครรภ์ ซึ่งเป็นกึ่งเทพ
เด็กน้อยคนนี้จึงเติบใหญ่มาเป็นปฐมบรมกษัตริย์คนแรกของราชวงศ์มอญ โอกกะลาปา Okkarapa
ลูกหลานชาวมอญจึงนับถือพระอินทร์ดุจเป็นบรรพบุรุษตนเอง
เรื่องราวนี้อยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของมหาเจดีย์ชเวดากอง

Ko myat thu ต.ต้นผู้เขียน

......

 

..........

.

พระศักดิ์สิทธิ์แห่งพุกามประเทศ

พระศักดิ์สิทธิ์แห่งพุกามประเทศ

ในสมัยพุทธกาลนานมาแล้วยังมีเมืองปะกั่น มีพระราชาผู้อารีย์ปรารถนาให้อาณาประชาราษฏร์อุดมสมบูรณ์พูนสุขร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง และยังมีพระเถระผู้ทรงคุณวิเศษ ได้บอกกับพระราชาว่าถ้าท่านอยากให้เมืองนี้มีความร่ำรวยเงินทอง เพชรนิลจินดา ท่านต้องถวายทรัพย์ในท้องพระคลังมาทำพิธี

ต้นสายธารมอญ

ต้นสายธารมอญ

พระอินทร์(Thagyarmin)ได้แปลงกายมาเที่ยวในโลกมนุษย์ได้พบรักกับสาวชาวบ้านที่งดงาม และด้วยความรักพระอินทร์แปลงกายก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กับสาวชาวบ้านจนสาวชาวบ้านเกิดตั้งครรภ์ขึ้น ในตอนแรก ๆ สาวก็ไม่ได้สนใจว่าชายหนุ่มคนรักเป็นใครมาจากไหน

เจดีย์สำนึกบาปของอูซอ

เจดีย์สำนึกบาปของอูซอ

อูซอคนบาปเป็นฉายาที่ชาวพม่ายุคเก่ามอบให้แก่อูซอ นายทหารหนุ่มยังเติร์ก ผู้ร่วมกู้อิสรภาพพม่าจากอังกฤษอยู่ในชุดผู้นำพลังหนุ่มของพม่าที่เรียกว่า 30 นายพล ซึ่งรวมนายพลอองซาน, นายพลเนวิน เหตุเกิดเมื่อวันที่๑๙ กค.๒๔๙๐ ขณะที่รัฐสภาพม่ากำลังดำเนินการประชุมอย่างดุเด็ดเผ็ดมัน