yap80

พระศักดิ์สิทธิ์แห่งพุกามประเทศ

พระศักดิ์สิทธิ์แห่งพุกามประเทศ

ในสมัยพุทธกาลนานมาแล้วยังมีเมืองปะกั่น มีพระราชาผู้อารีย์ปรารถนาให้อาณาประชาราษฏร์อุดมสมบูรณ์พูนสุขร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง และยังมีพระเถระผู้ทรงคุณวิเศษ ได้บอกกับพระราชาว่าถ้าท่านอยากให้เมืองนี้มีความร่ำรวยเงินทอง เพชรนิลจินดา ท่านต้องถวายทรัพย์ในท้องพระคลังมาทำพิธี ถ้าพิธีสำเร็จเมืองนี้จะมั่งมีด้วยทรัพย์สินเงินทองกองเป็นภูเขา พระราชาจึงทรงมอบเงินทองในท้องพระคลังถวายให้กับพระเถระทำพิธีเผา จากวันเป็นคืนจากสัปดาห์เป็นเดือน....เป็นปี ทรัพย์สมบัติในท้องพระคลังถูกเผาจนแทบหมด เหล่าเสนามหาอำมาตย์ก็ทูลกับพระราชาถึงความเดือดร้อน แต่พิธีก็ยังไม่เห็นวี่แววของความสำเร็จ เหล่าเสนาอำมาตย์ทูลถึงการถูกหลอก จนในที่สุดความอดทนของพระราชาถึงที่สิ้นสุด จึงเดินไปหาพระเถระ ที่กำลังทำพิธี และด้วยความโมโห ความคิดชั่วขณะ พระราชาทำการควักลูกตาของพระเถระทั้งสองข้างออกมาเพื่อให้สาแก่ใจ เพราะคิดว่าถูกหลอก พระเถระต้องทรมานอย่างมาก จนค่ำคืนผ่านไป
ในเช้าวันใหม่ความอัศจรรย์ก็บังเกิดแก่เมือง พระเถระตาบอด เอามือไปจับอะไรก็กลายเป็นทองคำ  บ้านเรือน สิ่งของเครื่องใช้ตลอดจนข้าวปลาอาหารเป็นทองคำไปหมด ถ้าไปถูกมือของพระเถระ สุดที่จะควบคุมได้ จนร้อนไปถึงพระราชาผู้ซึ่งลุแก่โทสะ บัดนี้ท่านได้เห็นแล้วว่า เมืองค่อยๆกลายเป็นทองคำแต่ประชาชนกับหิวโหยเพราะกินข้าวซึ่งบัดนี้เป็นทองคำไปไม่ได้
พระราชาเห็นความเดือดร้อนจึงเสด็จเข้าไปหาพระเถระกราบขออภัยโทษในสิ่งที่กระทำ พระเถระผู้ซึ่งหลุดพ้นจากโลกีย์วิสัยก็มิได้แค้นเคือง แต่ขาดอยู่ที่จะลบล้างได้ต้องมีลูกตามาคืน แต่ลูกตาที่ถูกควักลูกไปก็เสียหายเอามาคืนไม่ได้ จะต้องหาลูกตามาทดแทน พระราชาก็ไปพบวัวและแพะที่กำลังเดินอยู่แถวนั้น จึงขอตาข้างซ้ายจากวัวและข้างขวาจากแพะมาใส่ทดแทนให้กับพระเถระ นับแต่นั้นเป็นต้นมาพระเถระจึงใช้ตาวัวและแพะ ทองคำจึงหายไปสิ้น ประชาชนและพระราชาต่างก้มหน้าขยันทำงาน ใครจะออกไปค้าขายก็มาแตะมือท่านพระเถระก็จะประสบความสำเร็จร่ำรวยกลับมา
ท่านพระเถระแห่งปะกั่นยังรออวยชัยอวยพรให้กับท่านที่เจดีย์ชเวดากองด้านทิศอีสาน

.

 

.

 


..........

.

พระศักดิ์สิทธิ์แห่งพุกามประเทศ

พระศักดิ์สิทธิ์แห่งพุกามประเทศ

ในสมัยพุทธกาลนานมาแล้วยังมีเมืองปะกั่น มีพระราชาผู้อารีย์ปรารถนาให้อาณาประชาราษฏร์อุดมสมบูรณ์พูนสุขร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง และยังมีพระเถระผู้ทรงคุณวิเศษ ได้บอกกับพระราชาว่าถ้าท่านอยากให้เมืองนี้มีความร่ำรวยเงินทอง เพชรนิลจินดา ท่านต้องถวายทรัพย์ในท้องพระคลังมาทำพิธี

ต้นสายธารมอญ

ต้นสายธารมอญ

พระอินทร์(Thagyarmin)ได้แปลงกายมาเที่ยวในโลกมนุษย์ได้พบรักกับสาวชาวบ้านที่งดงาม และด้วยความรักพระอินทร์แปลงกายก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กับสาวชาวบ้านจนสาวชาวบ้านเกิดตั้งครรภ์ขึ้น ในตอนแรก ๆ สาวก็ไม่ได้สนใจว่าชายหนุ่มคนรักเป็นใครมาจากไหน

เจดีย์สำนึกบาปของอูซอ

เจดีย์สำนึกบาปของอูซอ

อูซอคนบาปเป็นฉายาที่ชาวพม่ายุคเก่ามอบให้แก่อูซอ นายทหารหนุ่มยังเติร์ก ผู้ร่วมกู้อิสรภาพพม่าจากอังกฤษอยู่ในชุดผู้นำพลังหนุ่มของพม่าที่เรียกว่า 30 นายพล ซึ่งรวมนายพลอองซาน, นายพลเนวิน เหตุเกิดเมื่อวันที่๑๙ กค.๒๔๙๐ ขณะที่รัฐสภาพม่ากำลังดำเนินการประชุมอย่างดุเด็ดเผ็ดมัน