บริการจัดหาลูกจ้างต่างด้าว

totospecial

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

?????? ??? ???. ??? ???? ????? ?? ????. ?? ? ?? ??? ?? ????. ??? ????? ?????(IoT) ???. ????. ??? ? ?? ?????? ??? ???. ???? ???? ???? ? ??? ??? ???? ????? ?????? “????? ??? ?? ?? ?? ?? ??? ????. ?????? ???? ??????? ?? ?? ?? ??? ? ?? ???? ? ???. ??. ????? ??? ??? ????? ??? ???? ?? ???? ?? ?? ????? ?? ???? ?? ?? ??? ??(33%)? ??? ?? ?? ?????? ?????(GNI) ???? https://totospecial.com/ ???. naver

 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน