บริการจัดหาลูกจ้างต่างด้าว

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ 8 ทิศกู้ดเพาเวอร์ จำกัด

 

บริการจัดหาแรงงานต่างด้าว ถูกกฎหมาย ตามระเบียบ MOU

           บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ 8 ทิศกู้ดเพาเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 930/2 ซอยแสงทิพย์ ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 เราเป็นบริษัทจัดหาแรงงาน นำเข้าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน ถูกต้องตามกฎหมาย ตามระเบียบ MOU บริการคัดสรรคนงาน ฝึกอบรมเบื้องต้น พร้อมรับจัดทำเอกสาร Visa, Work Permit, ใบโควต้า และเอกสารต่าง ๆ สำหรับติดต่อดำเนินการเกี่ยวกับแรงงานอย่างครบวงจร งานดีถูกต้อง รวดเร็ว ตามสนธิสัญญาข้อตกลงระหว่างประเทศ เพื่อควบคุม และติดตามการทำงานของแรงงานเหล่านั้นให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตรงตามกฎหมาย

           บริหารงานโดย นายพงศ์สรรค์ ศุนะนันท์ คนไทยลูกครึ่งเมียนม่าร์ การศึกษาจบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ (วศ.บ) และบริหารธุรกิจ MBA มหาบัณฑิต ม.รามคำแหง (มธ.บ)

ติดต่อเรา Office Tel/Fax  02-392-4115  Hotline 091-996-1111, 087-707-5655, 081-563-9624

 

ใบอนุญาตจัดหางานของบริษัท

 ใบอนุญาตจัดหางานเลขที่ นจ.0055/2560 โดยกองตรวจและคุ้มครองแรงงาน กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

จ้างแรงงานถูกต้องตามกฎหมาย สบายใจทั้งนายจ้าง และลูกจ้าง

**มีรับประกันลูกจ้างหาย และสามารถติดตามลูกจ้างได้ เพราะรู้ที่อยู่พร้อมญาติพี่น้องในประเทศเมียนมาร์ (เนื่องจากลูกจ้างต้องขึ้นทะเบียน และถูกตรวจสอบจากกระทรวงแรงงานเมียนม่าร์)

**ดูแลอบรมลูกจ้าง สร้างความเข้าใจอันงดงามกับนายจ้าง ด้วยทีมล่ามจากเมียนม่าร์ ซึ่งพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลได้ทันทีที่มีปัญหา

**ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ถูก และประหยัดกว่า เพราะไม่ได้ผ่านนายหน้า และถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ MOU (นายจ้างจ่ายเฉพาะค่าบริการ และค่ารถเดินทางเท่านั้น)

**มีรับประกันแรงงานหาย 3 เดือน

นอกจากนี้เรายังมีบริการการดำเนินงานภายในประเทศ เช่น MOU Recycle, การพิสูจน์สัญชาติ (บัตรชมพู), การย้ายนายจ้าง, ทำ Work Permit, ต่อวีซ่าแรงงาน และรายงานตัว 90 วัน

และนี่คือตัวอย่างบางส่วนของบริษัทที่มอบความไว้วางใจใช้บริการให้นำเข้าแรงงานแบบ MOU กับทางบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ 8 ทิศกู้ดเพาเวอร์ จำกัด ของเรา

 บริการจัดหาแรงงานต่างด้าว เมียนม่าร์

 

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ 8ทิศกู้ดเพาเวอร์ จำกัด