บริการจัดหาลูกจ้างต่างด้าว

ส่วนของเส้นตรงที่กำหนด

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

  ส่วนของเส้นตรงที่กำหนด


 ส่วนของเส้นตรงที่กำหนดโดยองค์ประกอบของพื้นผิวทรงกระบอกระหว่างสองระนาบขนานจะถูกเรียกว่าองค์ประกอบของกระบอกสูบ องค์ประกอบทั้งหมดของทรงกระบอกมีความยาวเท่ากัน พื้นที่ที่ล้อมรอบด้วยพื้นผิวทรงกระบอกในระนาบขนานนั้นเรียกว่าฐานของทรงกระบอก ทั้งสองฐานของทรงกระบอกมีความสอดคล้องตัวเลข หากองค์ประกอบของถังตั้งฉากกับระนาบที่มีฐานทรงกระบอกเป็นรูปทรงกระบอกที่ถูกต้องมิฉะนั้นมันจะเรียกว่าถังเอียง หากเป็นฐาน ดิสก์ (ภูมิภาคที่มีขอบเขตเป็นวงกลม ) ถังจะเรียกว่าเป็นทรงกระบอกกลม ในการรักษาขั้นต้นบางรูปทรงกระบอกหมายถึงทรงกระบอกเสมอ


มุมมองแบบดั้งเดิมนี้ยังคงใช้ในการรักษาเบื้องต้นของเรขาคณิต แต่มุมมองทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงได้เปลี่ยนไปยังพื้นผิวโค้งที่ไม่มีที่สิ้นสุดและนี่คือวิธีที่รูปทรงกระบอกนี้ถูกกำหนดในสาขาเรขาคณิตและโทโพโลยีสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงในความหมายพื้นฐาน (พื้นผิวของแข็งกับพื้นผิว) ได้สร้างความคลุมเครือบางอย่างกับคำศัพท์ โดยทั่วไปแล้วหวังว่าบริบทจะทำให้ความหมายชั ดเจน ทั้งสองจุดของมุมมองจะถูกนำเสนอโดยทั่วไปและโดดเด่นด้วยหมายถึงภาชนะบรรจุที่เป็นของแข็งและพื้นผิวทรงกระบอกแต่ในวรรณคดีกระบอกระยะตกแต่งอาจจะหมายถึงทั้งสองเหล่านี้หรือแม้กระทั่งวัตถุที่เฉพาะมากขึ้นกระบอกกลมขวา


สนับสนุนบทความโดย lucaclub88


เว็ป บาคาร่าออนไลน์


 


 พื้นผิวรูปทรงกระบอกเป็นพื้นผิวที่ประกอบด้วยทุกจุดบนเส้นทั้งหมดที่มีขนานเส้นที่กำหนดและผ่านการแก้ไขเส้นโค้งเครื่องบินในระนาบไม่ขนานกับเส้นที่กำหนด เส้นใด ๆ ในตระกูลของเส้นขนานนี้เรียกว่าองค์ประกอบของพื้นผิวทรงกระบอก จากมุมมองของจลนศาสตร์ให้โค้งของเครื่องบินเรียกว่าdirectrixพื้นผิวทรงกระบอกคือพื้นผิวที่ลากเส้นเป็นเส้นเรียกว่าgeneratrixไม่ใช่ในระนาบของ directrix เคลื่อนที่ขนานไปกับตัวมันเองและมักจะวิ่งผ่าน directrix เสมอ . ตำแหน่งใด ๆ ของ generatrix โดยเฉพาะคือองค์ประกอบของพื้นผิวทรงกระบอก


 ได้รับแบบดั้งเดิมสามมิติที่เป็นของแข็งซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นฐานที่สุดของโค้งรูปทรงเรขาคณิต มันเป็นรุ่นในอุดมคติของดีบุกจริงที่เป็นของแข็งสามารถมีฝาปิดที่ด้านบนและด้านล่าง

 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน