บริการจัดหาลูกจ้างต่างด้าว

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

Princess Jakri-Sirinthorn สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  (มีรูปภาพ) | ภาพหายาก, ราชวงศ์, เจ้าหญิง


สิรินธรเกิดเมื่อวันที่ 2 เมษายน 1955 ที่อัมพร ที่อยู่อาศัยฮอลล์ พระราชวังดุสิต เด็กที่สามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ เนื่องจากคู่บ่าวสาวมีลูกชายเพียงคนเดียวรัฐธรรมนูญไทยจึงถูกเปลี่ยนแปลงในปี พ. ศ. 2517 เพื่อให้มีการสืบมรดกของสตรี นี้ทำให้สิรินธรครั้งที่สองในสายการผลิตในราชบัลลังก์


สันับสนุนโดยallforbet


สล็อตออนไลน์


จนกระทั่งเกิดของเจ้าหญิงพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยา ภา ในปี 1978 ในเดือนธันวาคม 2555 สิรินธรเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยสังเขปเพื่อทำการกำจัดแคลเซียม การศึกษาชั้นต้น สิรินธรเข้าร่วมชั้นอนุบาลระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในโรงเรียนเอกสิทธิ์พิเศษที่สุดของประเทศไทย โรงเรียนจิตรลดาซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อลูก ๆ


ของเจ้าหน้าที่ราชวงศ์และเจ้าหน้าที่พระราชวัง เธออยู่ในอันดับที่หนึ่งในการสอบระดับชาติในระดับประถมศึกษา ระดับ 7 ในปี 2510 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับ 12 ในปี 2515 และอันดับสี่ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแห่งชาติในปี 2518 การศึกษาระดับอุดมศึกษา ในปี 1975 เธอลงทะเบียนเรียนในคณะอักษรศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและจบด้วยศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และ เหรียญทองในประวัติศาสตร์ในปี 1976


จากปี 1976 เธอศึกษาต่อในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสองหลักสูตรในเวลาเดียวกันโดยได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวรรณกรรมตะวันออก ภาษาสันสกฤตและกัมพูชา ในปี 1980 และโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยศิลปากรและในปี 1980 จากเดือนตุลาคมปี 1977 เธอเรียนภาษาสันสกฤตในกรุงเทพมหานคร สองปีภายใต้การปกครองของที่มีชื่อเสียงสันสกฤตนักวิชาการสัตยพรตศาสตรี ในปี 1978 เธอได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตในภาษาบาลี และ


สันสกฤตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2524 เธอได้เข้าเรียนหลักสูตรปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและได้รับปริญญาเอกด้านการพัฒนาการศึกษาในปี 2530 ในปี 1984 เธอได้รับใบรับรองจากศูนย์ฝึกอบรมการรับรู้ระยะไกลในระดับภูมิภาคของเอเชียที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียซึ่งเธอศึกษามาสองเดือน ในเดือนเมษายน 2544 เธอได้รับรางวัลทุนการศึกษาด้านวัฒนธรรมจีนที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งประเทศจีนซึ่งเธอได้ศึกษาหลักสูตรนี้


เป็นเวลาหนึ่งเดือน นอกเหนือจากความหลงใหลในเทคโนโลยีของเธอแล้วเธอยังได้รับปริญญาด้านประวัติศาสตร์และปริญญาเอกด้านการพัฒนาการศึกษา เธอสอนที่ภาควิชาประวัติศาสตร์ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าซึ่งเธอเป็นหัวหน้าภาควิชา นอกเหนือไปจากไทย เธอพูดภาษาอังกฤษได้คล่องภาษาฝรั่งเศสและภาษาจีนกลางและกำลังศึกษาภาษาเยอรมันและภาษาละติน เธอแปลวรรณกรรมจีนเป็นไทย เธอยังเป็นนักแสดงที่มีทักษะและเป็นผู้สนับสนุนดนตรีไทยแบบดั้งเดิมด้วย เหมือนพ่อภูมิพลอดุลยเดชเจ้าหญิงสิรินธรถือวิทยุสมัครเล่น


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาจักรีสิรินธร การออกเสียงภาษาไทย มหาจักรีสิรินธร ประสูติ 2 เมษายน 1955 เดิมสิรินธร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพ รัตนสุดากิติวัฒนาดุลโสภาคย์ เป็นลูกสาวคนที่สองของกษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดช คนไทยมักเรียกเธอว่า พระเทพ


ความหมายคือ เจ้าหญิงเทวดา ชื่อของเธอในไทยเป็นเทียบเท่าหญิงของชื่อครั้งเดียวที่จัดขึ้นโดยพี่ชายของเธอคิงมหาวชิราลง รัฐธรรมนูญไทยมีการเปลี่ยนแปลงในปี 1974 เพื่ออนุญาตให้มีการสืบทอดหญิงจึงทำให้เธอมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับบัลลังก์ เคยเป็นเด็กผู้หญิงคนโตของพระราชวงศ์ ไม่รวมปริ๊นเซทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา พรรณวดี ซึ่งแต่งงานกับสามัญชนต่างประเทศ ตำแหน่งของเธอเทียบได้กับรอยัลปริ๊น


สันับสนุนโดยallforbet


สล็อตออนไลน์

 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน