บริการจัดหาลูกจ้างต่างด้าว

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ 8 ทิศกู้ดเพาเวอร์ จำกัด


บริการรับจัดหา และนำเข้าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน เมียนม่าร์, ลาว, และกัมพูชา ดำเนินงานอย่างถูกกฎหมาย ตามบันทึกข้อตกลง MOU โดยทีมงานบริษัทของเรามีความชำนาญงานในด้านการนำเข้าแรงงานต่างด้าวทุกประเภทอุตสาหกรรม พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำขั้นตอนการจัดการอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งจะทำให้ท่านหมดกังวลเกี่ยวกับเรื่องการใช้แรงงานผิดกฎหมาย หรือเรื่องแรงงานหลบหนีเข้าเมือง ที่มีผลทำให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจโดยรวมของท่านได้ หากท่านมีความสนใจรับบริการ หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องแรงงานต่างด้าว รวมถึงบริการรให้คำปรึกษา และ วางแผน ในการยื่นประกันสังคมสามารถติดต่อสอบถามกับทางบริษัท เรื่องแรงงานพม่า, ลาว, กัมพูชา ทั้งสามประเทศได้ที่นี่ 02-392-4115, 091-996-1111, 095-580-6959 ไลน์ไอดี @8tidgoodpower
จัดหาแรงงานต่างด้าว ถูกกฎหมาย
แรงงานต่างด้าว

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ 8 ทิศกู้ดเพาเวอร์ จำกัด ใบอนุญาตจัดหางานเลขที่ นจ.0298/2565 โดยกองตรวจ และคุ้มครองแรงงาน กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ให้บริการทางด้านแรงงานต่างด้าว โดยบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว, บริการจัดหา และนำเข้าแรงงานต่างด้าวระบบ MOU, ดำเนินการ MOU ให้กับคนงาน เพื่อสามารถขอใบอนุญาตทำงานได้ และบริการต่อวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ในกรณีหมดอายุ 2-4 ปี

จ้างแรงงานถูกต้องตามกฎหมาย สบายใจทั้งนายจ้าง และลูกจ้าง
เนื่องจากทางรัฐบาลไทยได้เซ็นต์สัญญา MOU กับประเทศพม่า, เขมร และลาว เกี่ยวกับการอนุญาตจัดหา และนำเข้าแรงงานต่างด้าวจากชาติดังกล่าว ซึ่งในปัจจุบันนี้ประเทศเราในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการก่อสร้าง ได้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานเป็นอย่างมาก จึงมีการลักลอบนำเข้าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างผิดกฎหมาย ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายอาญาว่าด้วยการทำงานอย่างผิดกฎหมายของทั้งคนงาน และนายจ้างด้วย ทางบริษัทจึงขอแนะนำให้นายจ้างควรจะนำเข้าแรงงานอย่างถูกต้องโดยตรงกับประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้ ดีกว่าที่จะหาแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาเองภายในประเทศ ซึ่งนายจ้างยังจะต้องพิสูจน์สัญชาติให้กับแรงงานเหล่านั้นอีกด้วย ทั้งยังมีค่าใช้จ่ายที่แพงกว่าการนำเข้าโดยตรงอีกด้วย

บนจ.8ทิศกู้ดเพาเวอร์ มอบเงินช่วยเหลือแรงงานพม่าที่เสียชีวิต

บนจ.8ทิศกู้ดเพาเวอร์ มอบเงินช่วยเหลือแรงงานพม่าที่เสียชีวิต

15 ก.ย.62 เกิดเหตุไม่คาดฝันกับแรงงานพม่าที่ราชบุรี ที่ขี่มอเตอร์ไซด์ชนเสาไฟฟ้าข้างถนน

สิ่งที่นายจ้างต้องเตรียมดำเนินการเพื่อรอรับแรงงาน

สิ่งที่นายจ้างต้องเตรียมดำเนินการเพื่อรอรับแรงงาน

สิ่งที่นายจ้าง หรือเจ้าของผู้ประกอบการต้องเตรียมตัวดำเนินการเพื่อรอรับแรงงานต่างด้าว ที่มีกำหนดนัดหมายมาทำงาน

ฝึกอบรมแรงงาน ก่อนส่งนายจ้าง

ฝึกอบรมแรงงาน ก่อนส่งนายจ้าง

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ 8 ทิศกู้ดเพาเวอร์ จำกัด ได้ลงนามเป็นพันธมิตรกับบริษัท KABAR SERVICES CO.,LTD ซึ่งเป็นพันธมิตรทางเมียนมา ซึ่งเป็นผู้นำทางด้าน ศูนย์ฝึกอบรมแรงงานที่ได้มาตรฐาน จากทั้งประเทศ สิงค์โปร์และประเทศมาเลเซีย ซึ่งศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้ได้ลงนามกับทางบริษัท

ปัญหาแรงงานพม่า ในงานก่อสร้าง

ปัญหาแรงงานพม่า ในงานก่อสร้าง

ปัญหาแรงงานต่างด้าวจากประเทศพม่า สำหรับงานในวงการก่อสร้างของประเทศเรานั้น มีสาเหตุหลัก ๆ ทั้งจากตัวของแรงงานต่างด้าวเอง, ปัญหาจากตัวนายจ้าง ผู้รับเหมา รวมไปถึงปัญหาที่เกิดจากนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแรงงานต่างด้าว

แรงงานก่อสร้าง ต่างด้าว MOU

แรงงานก่อสร้าง ต่างด้าว MOU

ทันที่ที่สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ภาพของการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.ก 2560 คงจะต้องเข้มข้นขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลแรงงานก่อสร้าง ต่างด้าว MOU ชาวพม่า, กัมพูชา, ลาว นายจ้าง และแรงงานจากประเทศเหล่านี้จะประสบปัญหาอย่างไรบ้าง

ขั้นตอนการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานภายใต้ MOU

ขั้นตอนการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานภายใต้ MOU

รายละเอียดขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานภายในประเทศ ตามระเบียบ MOU รวมถึงการเปลี่ยนแปลงนายจ้าง การเพิ่มสถานที่ทำงาน เพื่อจะได้เป็นการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย

ประชาสัมพันธ์เรื่องแรงงานต่างด้าว การต่อวีซ่า และการรายงานตัว

รัฐบาลผ่อนปรนอนุญาตให้แรงงานต่างด้าว (คนที่อยู่ในไทย) ไม่ต้องต่อวีซ่า ไม่ต้องรายงานตัว 90 วัน ไม่เสียค่าธรรมเนียม และไม่ต้องยื่นเอกสารใด ๆ

ครม.ผ่อนปรนชั่วคราวแรงงานต่างด้าว

ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ การผ่อนปรนการอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและการทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตามข้อตกลงที่รัฐบาลไทยได้ลงนามกับรัฐบาลประเทศคู่ภาคี

หนังสือจากพม่าแจ้งแรงงานพม่าที่อยู่ในประเทศไทย

หนังสือจากทางการพม่าแจ้งแรงงานพม่าที่อยู่ในประเทศไทย เกี่ยวกับปัญหาโรคระบาดโควิด -19

6 เมษายน 63 ลูกจ้างต่างด้าวอยากกลับบ้านทำอย่างไร

ลูกจ้างต่างด้าวอยากกลับบ้าน (พม่า กัมพูชา ลาว) ทำอย่างไร ลูกจ้างยังเดินทางข้ามจังหวัดไม่ได้นะครับ มีความผิดทั้งผู้นำพาและตัวลูกจ้างเอง มีโทษทั้งจำทั้งปรับนะครับ อยู่ภายใต้ พรก.ฉุกเฉิน

คนงานพม่าหนีกลับประเทศด้วยความกลัว

คนงานพม่าหนีกลับประเทศด้วยความกลัว จากรายงานข้อมูลของพวกพม่ากันเอง ทำให้เกิดเหตุการณ์ คนล้นด่านที่แม่สอด

เด็กต่างด้าวที่เกิดในไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทยมีพ่อแม่เป็นต่างด้าว

กระทรวงมหาดไทยกำลังเตรียมประกาศใช้กฎกระทรวง ออกตาม พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.2508 มาตรา 7 ทวิ วรรคสาม โดยมีเนื้อหาใจความเกี่ยวกับเด็กที่เกิดในประเทศไทย แต่เกิดจากพ่อแม่ต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายคนเข้าเมือง ซึ่งเด็กนั้นจะไม่ได้สัญชาติไทย แต่จะมีสิทธิอยู่ในประเทศไทยแค่ไหนให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้

แรงงานต่างด้าวเข้า-ออกงาน ต้องแจ้งกรมการจัดหางาน ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 20,000 บาท

กรมการจัดหางาน ย้ำนายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวทำงานจะต้องแจ้งการเข้า-ออกในการทำงานของคนต่างด้าวภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 20,000 บาท ขณะเดียวกันนายจ้างต้องจัดทำสัญญาการจ้างงาน และเก็บสัญญาจ้างงานไว้ ณ ที่ทําการของนายจ้าง

มติครม.5 มีนาคม 62 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาชั่วคราว

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ การจัดตั้งศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาชั่วคราวของทางการเมียนมา ณ จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความสัมพันธ์อันดีด้านแรงงานระหว่างไทย - เมียนมา และประโยชน์ที่เกิดขึ้นร่วมกัน

สถานการณ์แรงงานต่างด้าวในปีนี้

ช่วงที่ความเรียกร้องเรื่องแรงงานของเมืองไทยเปลี่ยนไปแล้ว เพราะฉะนั้นบรรดาคนที่ยังคงติดยึดในความนึกคิด ในเรื่องจริง รวมทั้งภาวะเดิมๆก็เลยส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดแล้วก็เสียหายขึ้นแก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างน่าอนาถ